Liczniki

Liczniki to układy cyfrowe, które zliczają impulsy zegarowe. Ich stan odczytujemy jako zliczone impulsów z jego wyjść w postaci liczby binarnej. Budowane one są z przerzutników synchronicznych. Dzięki swojej funkcjonalności, liczniki znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych oraz sprzyjają automatyzacji procesów produkcyjnych. Cechuje je wysoka odporność na zakłócenia, a więc dużym plusem jest wiarygodność pomiarów. Mozna je resetowac ręcznie bądź elektrycznie.