Sterowniki

Napęd elektryczny to zespół połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną w procesie technologicznym. W jego skład wchodzą: układ zasilający, silnik, urządzenie pędne oraz urządzenia sterujące.