Przekaźniki pomiarowe

Przekaźnik pomiarowy to przekaźnik elektryczny, w którym zadziałanie następuje z określoną dokładnością, gdy wartość wielkości pomiarowej osiągnie nastawioną wartość rozruchową. Przekaźniki pomiarowe we współczesnej elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej przestały być przyrządami a stały się fragmentami urządzeń zabezpieczeniowych. W mikroprocesorowych urządzeniach zabezpieczeniowych są tylko fragmentami programów komputerowych.