Przyciski sterownicze

Czujnik to fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich. Najczęściej spotykanymi czujnikami są czujniki dostarczające informację związaną z jedną z wielkości elektrycznych, takich jak: napięcie, natężenie prądu, opór elektryczny.