Gniazda bezpiecznikowe

Lampki sygnalizacyjne służą do sygnalizacji stanów urządzeń i przebiegu procesów. Znajdują zastosowanie w prostych instalacjach domoych i warsztatowych jak i rozbudowanych instalacjach przemysłowych, gdzie mogą sygnalizować: załączenie, wyłączenie, trwanie procesu lub różne stany awaryjne. Lampki sygnalizacyjne stosowane w obiektach budowlanych, w tym mieszkaniowych służą do potwierdzenia obecności wszystkich faz w rozdzielnicach. Najczęściej stosowane są lampki na napięcie fazowe 230V AC, ale dostępne są także na napięcia 12V, 24V, 24-120V AC/DC.