Przekładniki

Przekładnik prądowy to urządzenie pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. Obecność tego modułu przyczynia się do zapewnienia niezawodności i bezpiecznej pracy urządzeń. Warto wspomnieć o tym, że rozróżniamy przekładniki prądowe i napięciowe (ze względu na rodzaj przetwarzanej wielkości fizycznej). Przekładniki zapewniają izolację obwodu pomiarowego od głównego toru wysokiego napięcia.