Styczniki i termiki

Zabezpieczenie silnika przed nieprawidłowościami jest niezwykle ważne i zwiększa jego trwałość, dlatego koniecznym elementem jest zastosowanie styczników i termików. Styczniki i termiki to pomocne urządzenia elektryczne, które rozłączają obwód za pomocą wyzwalacza termicznego i chronią silnik przed przeciążeniami. Znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu jak i także w domach.