Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe dzielimy na 1-fazowe i 3 fazowe. W zależności od potrzeb w różnych obwodach stosuje się wyłączniki o różnych parametrach. Istotnym elementem wyłącznika nadprądowego jest korona gaszeniowa do tłumienia łuku elektrycznego. Zadaniem takiego zabezpieczenia jest przerwanie obwodu, gdy płynący w nim prąd przekroczy dopuszczalne wartości, który może spowodować spalenie instalacji elektrycznej. Charakterystyczne dla bezpieczników nadprądowych jest to, że każdy z nich ma dwa wyzwalacze; zwarciowy – elektromagnetyczny lub elektroniczny oraz przeciążeniowy – termobimetaliczny lub elektroniczny.